Dự án nhà máy Arion Electric

  • :Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam
  • :2 Tuần
  • :Lô đất B1, B2, B3 KCN Phúc Điền - Hải Dương.
  • :350 m2
Thông tin chi tiết

Yêu cầu gọi lại
X